ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

10 Sep 2015

આનંદીબેન.. તમે આ લોકોને ઝાડુ પકડાવશો ?

Read & Share It Maximum..- એસ. ટી. ડેપોમાં બસ લેટ મુકાય તો..
- તલાટી રોજ ગામમાં ના આવે તો..
- દર ચોમાસામાં નવા રોડ ધોવાઈ જાય તો..
- પોલીસવાળા લોકોને લૂંટી લે તો..
- મિનિસ્ટર દારૂનો હવાલો સંભાળે તો..
- આરોગ્યવાળા બેદરકારી દાખવે તો..
- રેવન્યૂવાળા જમીનના કૌભાંડ કરે તો..
- આ ગેરરીતિઓ અત્યારે પણ ગુજરાતમાં થઈ રહી છે પણ તમે જાણી જોઈને આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છો..
કારણ કે આ બધા તમને વૈભવ આપે છે અને અમે વિદ્યા આપીએ છીએ.. અમે તમારા પાપમા ભાગીદાર નથી બની શકતા.. અમને માફ કરજો..
અને હા, વાત કરી ઝાડુ મારવાની તો અમે છાશવારે થતાં સ્વચ્છતા અભિયાનમાં અમે પોતે ઝાડુ મારીએ જ છીએ.. આ માટે અમારે તમારી સૂફીયાણી સલાહની જરૂર નથી.. જય હિંદ..