ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

16 Jun 2017

ગુજરાતની સરકારી પ્રાથમિક શાળા માટેનું એકમાત્ર નજીવી કિંમતનું ઓફિસ સોફ્ટ્વેર.જેના થકી આપ આપની શાળાનો વહીવટ સરળ બનાવી શકો છો અને આપના ખિસ્સામાં રાખી શકો છો પેનડ્રાઇવ થકી....

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★આ ઉપરાંત બીજા અન્ય સોફ્ટવેર                       ★
★2.પ્રાઇવેટ શાળા માટે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટનું સોફ્ટવેર   ★ 
★3.બચત મંડળ માટેનું સોફ્ટવેર                          ★
★4.શિક્ષક મંડળી તથા કો ઓપ બેન્ક વગેરે માટેનું     ★    
★      સોફ્ટવેર                              ★★★★★★
★5.મેડિકલ સ્ટોર માટેનું સોફ્ટવેર       ★
★6.ટાઇલ્સ શૉ રૂમ માટેનું સોફ્ટવેર   ★
★7.એકાઉન્ટ અને સ્ટોક સોફ્ટવેર    ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★
       આજે જ આપણી શાળામાં વસાવો અને ડિજિટલ ગુજરાત તથા ડિજિટલ ઇન્ડિયા બનાવવામાં સહભાગી થાઓ..સ્ક્રિનશોટ જોવા માટે નીચેની ઇમેજ જુઓ.

DEMO SOFTWARE  DOWNLOAD                 CLICK HEAR

:::: વધુ માહિતી અને ડેમો માટે આજેજ સંપર્ક કરો:::: 
:::::::::::સંદિપ ચૌધરી(ગણિત-વિજ્ઞાન શિક્ષક)::::::::::
:::::::::::::::::9426231376(વોટ્સએપ)::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::8980028303::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::મલેકપુર(ખે) પગારકેન્દ્ર શાળા::::::::::::::
::::::::::::::::::તા-ખેરાલુ,જી-મહેસાણા:::::::::::::::::