ચાલતી પટ્ટી

"कर्मण्ये वाधिकारस्ते माफलेसु कदाचन" આ બ્લોગમાં સંદિપ ચૌધરી અને શાળા પરિવાર આપનુ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે."

ચાલતી પટ્ટી

"આ બ્લોગનો હેતુ માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી આપણા શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોચે તે માટેનો જ છે આમાં મારો કોઈ આર્થિક લાભ નથી.આ બ્લોગ ઉપર માત્ર ને માત્ર શૈક્ષણિક માહિતી જ કે જે વિવિધ બ્લોગ કે વેબસાઈટ પરથી તેમજ મારું પોતાનું સંકલન મુકવામાં આવ્યું છે જેનો આપ વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરી શકશો.છતા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પોસ્ટનો વિરોધ હોય તો મને જાણ કરશો જેથી તે પોસ્ટ તાત્કાલિક દુર કરી શકાય. "

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા

જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,મહેસાણા
આચાર્ય, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, લાખવડ, કુંકાસ રોડ, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૧ ફોન-૦૨૭૬૨-૨૯૨૨૬૧
loading...

23 Jul 2017

AR - VR TECHNOLOGY

નમસ્કાર મિત્રો.....
                 આજે હું આપની સમક્ષ એક એવી ટેકનોલોજી લઈને આવ્યો છું કે જે આપણા માટે તદ્દન નવી છે.આજ સુધી આપણે 2D,3D,4Dની વાતો કરતા હતા અને એને જોવા ઉત્સુક હતા.3D ફિલ્મ જોવાની હોય ત્યારે નાના બાળકો તો ખરા પણ આપણા જેવા યુવાનો તથા વડીલો પણ ખુબજ જીજ્ઞાશાવૃત્તીથી રાહ જોતા હોઈએ છીએ.તો મિત્રો આજે હું આપની વચ્ચે લઈને આવ્યો છું.......
AR(Augmented Reality) -VR (Virtual Reality) TECHNOLOGY

            મિત્રો... આ ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે ફક્ત ફોટો ઉપરથી Live દુનિયાનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ.આના માટે જરૂર છે એક સ્માર્ટફોન , Android Application અને માર્કર ફોટોની.માર્કર ફોટોની ઉપર સ્માર્ટફોનથી Scane કરવાથી જે ટોપિકનો ફોટો છે એ વસ્તુ તમને Live Movement સાથે જોવા મળશે.તો મિત્રો તૈયાર થઇ જાઓ આ Technologyનો આપણી શાળાના બાળકો માટે ઉપયોગ કરવા અને Enjoy કરાવવા.
             મિત્રો ખરેખર તો આ ટેકનોલોજીની Application અને Marker Card  ખરીદવા પડે અને તેની કિંમત આપવી પડે.લગભગ ચાર પ્રકારના માર્કર કાર્ડ માર્કેટમાં લેવા જઈએ તો એની કિંમત આશરે 2200 થી 2500 રૂપિયા થાય છે.જે દરેક માટે શક્ય નથી.પણ હું અહી આપના માટે Free માં ઉપયોગ કરી શકાય તેવી કેટલીક એપ્લીકેશન તેના માર્કર કાર્ડ સાથે મૂકી રહ્યો છું.મિત્રો આ માર્કર કાર્ડની કલર પ્રિન્ટ કરીને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.દરેક એપ્લીકેશન અને તેના માર્કર .Rar ફાઈલ માં અલગથી મુકેલ છે.જે તે માર્કારનો તેની જ એપ્લીકેશન સાથે જ ઉપયોગ કરવો. 


 1. Beetles               ડાઉનલોડ
 2. Birds                 ડાઉનલોડ
 3. Cute Dino          ડાઉનલોડ
 4. Dinosaurs           ડાઉનલોડ
 5. Dinosaurs 2         ડાઉનલોડ
 6. Photoshop_onvert_template ડાઉનલોડ
 7. Quiver                  ડાઉનલોડ
 8. Domestic             ડાઉનલોડ
 9. Safari                    ડાઉનલોડ
 10. Insects                  ડાઉનલોડ
 11. Sahi Labs - Class 10 CBSE       ડાઉનલોડ
 12. Jurassic_pack         ડાઉનલોડ
 13. Sealife                  ડાઉનલોડ
 14. Sealife 2                ડાઉનલોડ
 15. SolarMarkers         ડાઉનલોડ
 16. Wildlife                  ડાઉનલોડ
 17. Zookazam             ડાઉનલોડ